top of page

ELS NOSTRES SERVEIS

Assessorament Fiscal
En el nostre despatx profesional atenem qualsevol tipus de consulta relacionada amb la fiscalitat de societats, persones físiques, ...
Ens encarreguem de complir amb totes les obligacions

fiscals dels nostres clients durant l'exercici. En concret:

   .Declaració Anual IRPF

   .Declaració Anual Impost sobre Societats

   .Declaració Anual Impost sobre el Patrimoni

   .Declaracions Mensuals, Trimestrals i Resums Anuals d´IVA,

   .Pagaments fraccionats i Retencions d´IRPF i d´i. Societats

   .Impostos Especials

   .Declaracions Informatives

   .Altes al Cens

   .Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials

   .Impost sobre Successions i Donacions

   .Altres

Assessorament Laboral
Ens encarreguem de la gestió de tots els assumptes laborals i l'assessorem per optimitzar l'estructura de recursos humans de la seva empresa.
Oferim, entre altres, els següents serveis:

   .El.laboració de Contractes de Treball i comunicació al SEPE

   .Càlcul i Confecció de Nómines

   .Càlcul i Confecció de Liquidacions a la Seg. Social (RCL i RNT)

   .Gestió d´Alta i Modificacions a Empreses i a Autònoms

   .Altes , Baixes i Modificacions dels Treballadors a la Seg. Social

   .Presentació de partes d´Incapacitat Temporal i d´Accidents de

    Treball

   .Recursos als Organismes Oficials

   .Assistència a les Inspeccions de Treball

   .Assessorament en els Convenis Col.lectius

   .Assessorament sobre la Prevenció de Riscos Laborals

Analitzem globalment les necessitats dels nostres clients per tal d'assolir les solucions fiscals i laborals òptimes.​
Assessorament Jurídic
El nostre despatx compta amb una àmplia experiència en totes les branques del dret, oferint la millor solució a tots els problemes jurídics, dubtes i consultes que se'ns puguin plantejar.

El nostre objectiu és el d'oferir un servei integral i, per aquest motiu, l'assessoria jurídica juga un paper fonamental ja que ens permet fer front als diferents problemes amb els quals es troben els nostres clients.

Tot i abarcar les diferents branques del dret, el nostre despatx està especialtzat en:

   .Pena

   .Civil

   .Accidents Laborals

   .Circulació (Multes, Accidents,…)

   .Matrimonial (Divorci, Separació,…)

   .Reclamacions 

   .Herències

   .Arrendaments Urbans (Contractes, Reclamacions,

    Deshauci,…)

Consultoria LOPD

Es realitza un estudi per adequar l'empresa al que marca la llei orgánica 15/1999, de Protecció de Dades

Notificació de fitxers en el Registre General de Protecció de Dades (AEPD)

El.laboració del Document de Seguretat amb les mesures técniques i organitzatives a implementar en l'empresa.

Redacció dels documents referents a la protecció de dades:

   .Clàusules d'informació en la recollida de dades

   .Contractes de prestació de serveis

   .Contractes de confidencialitat dels treballadors

Assessorament per respondre als drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició. El.laboració dels impressos necessaris per aquests casos.

Recomanacions per les mesures de seguretat a pendre en la gestió de suports, en incidencies, copies de seguretat,...

Adequació de la web corporativa a la Llei 34/2002, d'11 de

juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electronic (LSSICE)

Tràmits de Gestoria
Realitzem tot tipus de gestions o serveis que vosté pugui requerir de forma puntual per necessitats especifiques.
   .Tramits en Inscripcions d'escriptures en el Registre de la Propietat, Mercantil o el de Bens Immobles.
   .Tramits en escriptures d'herencies, hipoteques, compravendes, operacions societaries, plusvàlues, donacions,...
   .Tramits en Certificats de neixement, matrimoni i defunció.
Certificat d'últimes voluntats, de Cobertura d'Assegurances de Vida per defunció, certificat de Penals,...
CORREDURIA SEGUROS PGS
COL.LEGI.png
bottom of page